Termozona

Aluminijske grijaće folije LFM-T-140W/140

Aluminijske grijaće folije LFM-T-140W/140

0.0 zvjezdice

564,76kn

Primjena za direktno polaganje ispod tapisona ili laminata. Unutarnja ugradnja. Isporučuje se kao gotov sendvič aluminijske armirane folije sa dvožilnim grijaćim kablom promjera 3,2 mm i hladnim krajem duljine 3,0 m.        

Aluminijske grijaće folije LFM-T-140W/210

Aluminijske grijaće folije LFM-T-140W/210

0.0 zvjezdice

696,08kn

Primjena za direktno polaganje ispod tapisona ili laminata. Unutarnja ugradnja. Isporučuje se kao gotov sendvič aluminijske armirane folije sa dvožilnim grijaćim kablom promjera 3,2 mm i hladnim krajem duljine 3,0 m.        

Aluminijske grijaće folije LFM-T-140W/280

Aluminijske grijaće folije LFM-T-140W/280

0.0 zvjezdice

830,62kn

Primjena za direktno polaganje ispod tapisona ili laminata. Unutarnja ugradnja. Isporučuje se kao gotov sendvič aluminijske armirane folije sa dvožilnim grijaćim kablom promjera 3,2 mm i hladnim krajem duljine 3,0 m.        

Aluminijske grijaće folije LFM-T-140W/350

Aluminijske grijaće folije LFM-T-140W/350

0.0 zvjezdice

961,66kn

Primjena za direktno polaganje ispod tapisona ili laminata. Unutarnja ugradnja. Isporučuje se kao gotov sendvič aluminijske armirane folije sa dvožilnim grijaćim kablom promjera 3,2 mm i hladnim krajem duljine 3,0 m.        

Aluminijske grijaće folije LFM-T-140W/420

Aluminijske grijaće folije LFM-T-140W/420

0.0 zvjezdice

1.096,20kn

Primjena za direktno polaganje ispod tapisona ili laminata. Unutarnja ugradnja. Isporučuje se kao gotov sendvič aluminijske armirane folije sa dvožilnim grijaćim kablom promjera 3,2 mm i hladnim krajem duljine 3,0 m.        

Aluminijske grijaće folije LFM-T-140W/560

Aluminijske grijaće folije LFM-T-140W/560

0.0 zvjezdice

1.358,28kn

Primjena za direktno polaganje ispod tapisona ili laminata. Unutarnja ugradnja. Isporučuje se kao gotov sendvič aluminijske armirane folije sa dvožilnim grijaćim kablom promjera 3,2 mm i hladnim krajem duljine 3,0 m.        

Aluminijske grijaće folije LFM-T-140W/630

Aluminijske grijaće folije LFM-T-140W/630

0.0 zvjezdice

1.489,32kn

Primjena za direktno polaganje ispod tapisona ili laminata. Unutarnja ugradnja. Isporučuje se kao gotov sendvič aluminijske armirane folije sa dvožilnim grijaćim kablom promjera 3,2 mm i hladnim krajem duljine 3,0 m.        

Aluminijske grijaće folije LFM-T-140W/840

Aluminijske grijaće folije LFM-T-140W/840

0.0 zvjezdice

1.889,72kn

Primjena za direktno polaganje ispod tapisona ili laminata. Unutarnja ugradnja. Isporučuje se kao gotov sendvič aluminijske armirane folije sa dvožilnim grijaćim kablom promjera 3,2 mm i hladnim krajem duljine 3,0 m.        

Aluminijske grijaće folije LFM-T-140W/980

Aluminijske grijaće folije LFM-T-140W/980

0.0 zvjezdice

2.155,30kn

Primjena za direktno polaganje ispod tapisona ili laminata. Unutarnja ugradnja. Isporučuje se kao gotov sendvič aluminijske armirane folije sa dvožilnim grijaćim kablom promjera 3,2 mm i hladnim krajem duljine 3,0 m.        

Aluminijske grijaće folije LFM-T-140W/1120

Aluminijske grijaće folije LFM-T-140W/1120

0.0 zvjezdice

2.417,38kn

Primjena za direktno polaganje ispod tapisona ili laminata. Unutarnja ugradnja. Isporučuje se kao gotov sendvič aluminijske armirane folije sa dvožilnim grijaćim kablom promjera 3,2 mm i hladnim krajem duljine 3,0 m.        

Aluminijske grijaće folije LFM-T-140W/1260

Aluminijske grijaće folije LFM-T-140W/1260

0.0 zvjezdice

2.682,96kn

Primjena za direktno polaganje ispod tapisona ili laminata. Unutarnja ugradnja. Isporučuje se kao gotov sendvič aluminijske armirane folije sa dvožilnim grijaćim kablom promjera 3,2 mm i hladnim krajem duljine 3,0 m.        

Aluminijske grijaće folije LFM-T-140W/1400

Aluminijske grijaće folije LFM-T-140W/1400

0.0 zvjezdice

2.948,82kn

Primjena za direktno polaganje ispod tapisona ili laminata. Unutarnja ugradnja. Isporučuje se kao gotov sendvič aluminijske armirane folije sa dvožilnim grijaćim kablom promjera 3,2 mm i hladnim krajem duljine 3,0 m.